Vyhlášky

PDF
Tlačiť

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2016 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2017/2018

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2015 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2016/2017

Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č. 9/2015

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 18/2013 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2014/2015

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2012 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 21/2011 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2012/2013

Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č. 21/2011

Neoficiálne úplné znenie vyhlášky dekana právnickej fakulty č. 1/2013 o doktorandskom štúdiu

Zmeny a doplnky vyhlášky o doktorandskom štúdiu

Vyhláška dekana č. 1/2013 - Doktorandské štúdium

Vyhláška dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní