Študijný poriadok

PDF
Tlačiť

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 1.9.2013

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - Informatívne znenie so zapracovaným Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2 (zmeny účinné od 28.11.2016) 

 

Dodatok č. 2 k Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 28.11.2016 (TU)

Dodatok č. 1 k Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 15.2.2016 (TU)

Zmeny a doplnky Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinné od 1.9.2012 (TU)

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - úplné znenie - účinné od 1.9.2012 (TU)

 

Oznámenie k novým vnútorným predpisom fakulty (TU)