Štatút

PDF
Tlačiť

Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty

Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - Informatívne znenie so zapracovanými Zmenami a doplnkami (zmeny účinné od 12.5.2016) 

 

Oznámenie k novým vnútorným predpisom fakulty (TU)

Zmeny a doplnky Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (TU)