Habilitácie a vymenúvacie konanie

Tlačiť

 

Právna a interná úprava habilitačného a vymenúvacieho konania

 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor

 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

 

Evidencia publikačnej činnosti