Evidencia publikačnej činnosti

Tlačiť

Smernica MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (pre evidenciu publikačnej činnosti pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky 456/2012 Z. z.)

 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti