Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor

Tlačiť

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty

 

Prehľad splnenia kritérií fakulty

 

Vzor profesijného životopisu