Kolégium dekana

Tlačiť

Zoznam členov Kolégia dekana Právnickej fakulty TU

 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

dekanka fakulty

 

Vedúci zamestnanci:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

prof. PhDr. Gustáv  Dianiška, CSc.

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

Mgr. Zuzana Dudová

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

JUDr. Eduard Korpáš, PhD.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

JUDr. Michal Maslen, PhD.

Mgr. Andrea Mašková

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD.

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Ing. Viera Novotová

doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD.

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

JUDr. Vojtech Vladár, PhD.