Home Základné informácie Orgány fakulty

Orgány fakulty

PDF
Tlačiť

Od vzniku Právnickej fakulty v Trnave sa venuje mimoriadna pozornosť samospráve fakulty ako súčasti verejnej vysokej školy. Organizácia akademického a vedeckého života fakulty je výrazom vzájomného kompromisu a diskusií na všetkých úrovniach vedenia fakulty. Nejde len o dôslednú realizáciu zákona o vysokých školách, ale zároveň aj o to, aby na fakulte vládla atmosféra vzájomnej úcty, porozumenia medzi jednotlivými skupinami v akademickej obci.