Home Základné informácie Spolupráca s inými inštitúciami

Spolupráca s inými inštitúciami

PDF
Tlačiť

Predstavitelia Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty

podpísali zmluvy o spolupráci

s nasledovnými inštitúciami:

 

-         Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied a Ústav štátu a práva Slovenskej
          akadémie vied,

-         Generálna prokuratúra Slovenskej republiky,

-         Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

-         Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,

-         Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,

-         Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,

-         Krajský súd v Trnave,

-         Okresný súd v Trnave,

-         Centrum právnej pomoci,

-         Justičná akadémia SR Pezinok,

-         Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o.,

-         Národný bezpečnostný úrad,

-         OZ Kovo,

-         Mesto Brezno,

-         Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,

-         Mesto Trnava.