Fotogaléria 2016

PDF
Tlačiť

 

1956 Rok maďarskej slobody

 

Deň právnickej fakulty

 

Trnavské právnické dni 2016

 

Whistleblowing

 

Islam v Európe - právne postavenie a financovanie islamských náboženských organizácií

 

Aktuálne otázky kolektívneho pracovného práva

  

Súčasné výzvy pedagogickej a vedeckej činnosti v oblasti teórie práva

 

Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum

     

Game of Law - s primátorom Trnavy Petrom Bročkom

 

Stretnutie absolventov

  

Financovanie cirkví a náboženských spoločností - teoretické východiská a prax

 

Inaugurácia dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

Právo a náboženstvo - prednáškový cyklus

 

Právne postavenie duchovných

 

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

 

Právne obyčaje v Afrike

 

Simulovaný súdny spor v azylovom práve

 

Výstava o právach občanov EÚ

 

Späť na Fotogalériu