Home Základné informácie Archív noviniek Stalo sa Najúspešnejší pedagógovia – vedci Právnickej fakulty

Najúspešnejší pedagógovia – vedci Právnickej fakulty

PDF
Tlačiť

      

Najúspešnejší pedagógovia – vedci Právnickej fakulty

 Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2016

 

          V priebehu mája 2017 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnilo hodnotenie pedagógov našej fakulty za rok 2016. Ťažiskom hodnotenia bola tradične publikačná činnosť pedagógov, citácie a iné ohlasy na vedeckú prácu, grantová úspešnosť, organizácia vedeckých podujatí na fakulte, ako aj ďalšie formy osobnej participácie na vedeckej činnosti fakulty.

Na základe bodového hodnotenia príslušných druhov vedeckých aktivít, ktoré uskutočnili samotní pedagógovia fakulty, medzi pedagógov s najlepšími vedeckými výsledkami za rok 2016 patria:  

  1. prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.                         6 236,5
  2. JUDr. Michal Maslen, PhD.                                          3 361,9
  3. ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.                   2 806
  4. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.                                 2 766
  5. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.                          2 636,6
  6. prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.                             2 323
  7. doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.                      2 101
  8. doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.                           1 573
  9. doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.                           1 542,5
  10. doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.                         1 526

 

Vážení pedagógovia fakulty,

v mene Vedenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vám všetkým ďakujem za vašu doterajšiu aktívnu vedeckú a pedagogickú prácu, ktorou reprezentujete našu fakultu.

 

                                                                       doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

                                                                                                         dekanka fakulty