Knižné publikácie pedagógov PF

Tlačiť

  

Bibliografický katalóg publikačnej činnosti pedagógov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za roky 1998-2013

 

Doplnené vydanie Bibliografického katalógu do konca r. 2013