Ocenenia pedagógov

PDF
Tlačiť

 

Vážení kolegovia, učitelia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

    V mene Vedenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ďakujem Vám za Vašu doterajšiu vedeckú prácu, ktorou vynikajúcim spôsobom reprezentujete našu fakultu pred širokou  odbornou obcou celého Slovenska.
     Teším sa, že Vašu kvalitnú vedeckú prácu v prospech fakulty a v prospech slovenskej právnej vedy si všimli mnohí kompetentní aj mimo našej fakulty, na ktorej s láskou a obetavo pracujete. Vaše ocenenia sú aj ocenením celej Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
     Aj týmto spôsobom, zverejnením Vašich ocenení, Vám vyjadrujem svoju úctu a vďaku za to, že posúvate vedecký profil našej fakulty stále vyššie.
     Bude cťou fakulty zverejniť mená aj ďalších našich kolegov, ktorí rozšíria okruh ocenených učiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.


                                                                      prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
                                                                                   dekanka fakulty