Absolventi

Tlačiť

Dňa 6.4.2016 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave usporiadala aj za pomoci bývalých študentov a študentiek Prvé stretnutie absolventov. Stretnutie absolventov sa uskutočnilo v kine Hviezda v Trnave, ktorého priestory umožnili organizátorom pripraviť zaujímavý program – premietanie filmu „Srbský právnik“. Tento dokument je o príbehu mladého muža Marka, ktorý musel utiecť v 90. rokoch do Holandska, kde vyštudoval právo a neskôr sa stal jedným z obhajcov srbského veliteľa Radovana Karadžića v procese pred Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v Haagu.

Následne prebehla podnetná diskusia s našou absolventkou Alexandrou Kubizniakovou, ktorá v rámci svojej profesijnej kariéry pôsobila ako stážistka kancelárie prokurátora na Medzinárodnom trestnom tribunáli pre bývalú Juhosláviu v Haagu v tíme pracujúcom na prípade Radovana Karadžića a v súčasnosti pracuje ako projektová manažérka v občianskom združení Človek v ohrození. Diskusiu moderoval náš bývalý absolvent Roman Juraško, ktorý momentálne pôsobí ako moderátor TV Markíza.

Hlavným predmetom diskusie bol proces s Karadžićom. Poslucháči mali unikátnu príležitosť porovnať si dve autentické svedectvá. Prvé, zachytené v dokumentárnom filme, v ktorom Karadžićov obhajca Marko tvrdil, že jeho klient nemohol spáchal zločiny proti ľudskosti tak, ako boli popísané v obžalobe a druhé, prednesené našou absolventkou, ktorá ako pôsobila ako členka prokurátorského. Na čej strane bola pravda? Diskusia viedla k úvahám o tom, ako sa spolu s profesijnými rolami, ktoré právnici vo svojej kariére zastávajú, mení pohľad na pravdu a prečo je dôležité, aby bol súdny proces férový.

Prvé stretnutie absolventov splnilo hneď dva ciele. Na jednej strane to bola dobrá príležitosť pre nadviazanie či udržanie kontaktov medzi bývalými (i súčasnými) študentmi a učiteľmi fakulty, na strane druhej to bola príležitosť pre zamyslenie sa nad vážnymi problémami, s ktorými sa právnici musia vyrovnať a pre ktoré neprávnici častokrát ani nemajú pochopenie. Treba dúfať, že toto podujatie bolo začiatkom príjemnej a užitočnej tradície.