Podujatia

PDF
Tlačiť

Informácie o podujatiach fakulty sú prístupné taktiež na:

http://podujatia.iuridica.truni.sk/

(Pozn.: príslušná stránka je v súčasnosti v procese tvorby)

 

Kritické myslenie 

Informácie o workshope 
Plagát

 

Hermeneutika - problém interpretácie 

Informácie o workshope  

 

Political Space and Social Time. 1917-2017: Meanings and Values of the Past Century 

Informácie o konferencii  


Nesplnenie a prostriedky nápravy 

Informácie o podujatí  


Premietanie filmu „Hotel Úsvit“ spojené s diskusiou s režisérkou 

Informácie o podujatí  

 

Ukraine 

Informácie o podujatí  


Financovanie cirkví a náboženských spoločností v komparatívnej perspektíve 

Informácie o konferencii  

 

Premietanie filmu Únos a odborná diskusia o „Mečiarových amnestiách" 

Informácie o podujatí  

 

The Development of pan-European General Principles of Good Administration
by the Council of Europe
 

Informácie o workshope  

 

Transcarpathian Legal Readings 

Informácie o konferencii  

 

Naši absolventi v komunálnej politike 

Informácie o podujatí  

Varšavské povstanie 1944 

Informácie o kolokviu  

 

Požiadavky justičnej praxe na vzdelávanie právnikov 

Informácie o workshope  

 

Právnická etika v praxi - nudná teória alebo mínové pole ? 

Informácie o workshope  

 

Gulag 

Informácie o kolokviu  

 

Právnici o aktuálnych otázkach trestania vo verejnej správe 

Informácie o konferencii

 

Prednášky Piotra Pinora na Právnickej fakulte TU 

Informácie o prednáškach  

 

Právnické vzdelávanie v histórii a v súčasnosti 

Informácie o podujatí

 

Diskusný seminár Katedry občianskeho a obchodného práva PF TU

Informácie o seminári

 

ELSA Maynooth International Negotiation Competition 2017

Informácie o podujatí

 

Vianočný punč

Informácie o podujatí  

 

Moot Court v Prahe

Informácie o podujatí

 

Trestné právo v aplikačnej praxi

Informácie o workshope  

 

ELSA Day na tému migračné právo

Informácie o konferencii  

 

Seminár v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva

Informácie o seminári  

 

Právo a náboženstvo - prednáškový cyklus

Informácie o prednáškach

 

Simulovaný súdny spor v azylovom práve

Právnická fakulta v Trnave už druhý raz hostila medzinárodné podujatie – Simulovaný súdny spor v azylovom práve, ktorý sa konal v dňoch 25.-26.4.2016. Zúčastnilo sa ho 10 tímov z Českej republiky, Belgicka, Holandska, Slovenska, Poľska, Slovinska a Ukrajiny. Do finále, ktoré sa konalo v skutočnej súdnej sieni na Okresnom súde v Trnave postúpili dva tímy – Holandský a Slovinský a nakoniec, po dlhom rozhodovaní sa porotcov, vyhral slovinský tím. Slovensko reprezentovali dva tímy zložené zo študentov našej fakulty a to Juraj Marček, Marián Meszároš, Zuzana Podstrelená a Katarína Galajdová, ktorím aj napriek tomu, že nepostúpili do finále, ďakujeme za reprezentáciu fakulty.

Študenti si vyskúšali argumentovať v prípade žiadateľky o azyl zo Sýrie, zadržanej vo fiktívnej európskej krajine, ktorá má byť deportovaná do Turecka. Príbeh tak veľmi pripomínal súčasnú politickú a právnu situáciu v EÚ a študenti tak mali možnosť pracovať s reálnymi argumentmi.

Pri tejto príležitosti hostila Právnická fakulta Trnavskej univerzity aj odborný seminár „Právne a ľudskoprávne výzvy takzvanej „utečeneckej krízy“ v knižnici PF TU v utorok, 26.4.2016. O súčasnej komplikovanej situácii diskutovali Sebastian de Groot, čestný predseda Medzinárodnej asociácie azylových sudcov IARLJ ( http://www.iarlj.org/general/), François Crépeau, profesor práva na Univerzite McGill a Špeciálny spravodajca OSN pre ľudské práva migrantov ( http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/FrancoisCrepeau.aspx), Gruša Matevžič z Maďarského helsinského výboru ( http://www.helsinki.hu/en/) a Dina Hadad, pomocná profesorka na Kuwaitskej medzinárodnej škole práva, pôvodom zo Sýrie ( http://www.kilaw.edu.kw/index.php/honor-board/9-uncategorised/309-dr-dina-hadad).      Videozáznam z tejto diskusie TU.

Medzinárodný simulovaný spor v azylovom práve zorganizovala Liga za ľudské práva v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a v spolupráci v Veľvyslanectvom spojených štátov amerických v SR a s Veľvyslanectvom Kanady v SR.

 

Výstava o právach občanov EÚ

Výstava na Právnickej fakulte

Dňa 23. februára 2016 sa v priestoroch budovy Právnickej fakulty na Kollárovej ulici uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ. Výstavu organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave. Výstavu slávnostne otvorili dekanka Právnickej fakulty, doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a JUDr. Andrej Králik, PhD. zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý je zároveň aj pedagógom Právnickej fakulty.

Výstava bude počas celého letného semestra umiestnená vo vstupných priestoroch Právnickej fakulty. Pozostáva zo 16 informačných panelov, ktoré informujú o jednotlivých právach vyplývajúcich z občianstva EÚ. Myšlienka výstavy vznikla v katalánskej Barcelone, pričom Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku prispôsobilo obsah jednotlivých panelov podmienkam na Slovensku. Výstava má putovný charakter, doposiaľ bola dočasne umiestnená na rôznych podujatiach, festivaloch, radniciach alebo verejných priestoroch. Trnavská univerzita je celkovo treťou univerzitou na Slovensku, kde bola výstava s informačnými panelmi inštalovaná.

Peter Varga

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

 

"Boj proti daňovým únikom" a "Kontrola a verejná správa"

Informácie o prednáškach

 

Piknik

 

Game of Law - s primátorom Trnavy Petrom Bročkom

Informácie o stretnutí

 

Dobrá voda

 

Plavecký hrad

Informácie o podujatí

 

Reportáž o študentoch Právnickej fakulty TU na Plaveckom hrade na TA3

  http://www.ta3.com/clanok/1082439/studenti-zachranovali-klenot-zahoria-plavecky-hrad-starocia-chatra.html    

 

Vedecká študentská konferencia

Informácie o konferencii

tudentsk vedeck konferencia 2016

 

Miesto rímskeho a kánonického práva v právnickom vzdelávaní v minulosti a dnes

Informácie o kolokviu

 

Princípy slovenského civilného procesu

 


Aktuálne otázky v kánonickom a konfesnom práve

 Informácie o kolokviu 

 

1956 Rok maďarskej slobody

Informácie o podujatí

 

Deň Právnickej fakulty

Informácie o podujatí

 

Trnavské právnické dni 2016

Informácie o konferencii

Udelenie medaily Nadácie Štefana Lubyho

 

Whistleblowing

Informácie o konferencii

 

Islam v Európe - právne postavenie a financovanie islamských náboženských organizácií

Informácie o konferencii

 

Legal Security of Democratic States in the Process of European Integration: Poland, Slovakia, Ukraine

Informácie o konferencii

  

Právnici - environmentalisti o aktuálnych problémoch

Informácie o konferencii  

  

Aktuálne otázky kolektívneho pracovného práva

 Informácie o seminári

 

 

Súčasné výzvy pedagogickej a vedeckej činnosti v oblasti teórie práva

Informácie o podujatí  

 

Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum

Informácie o konferencii  

 

Financovanie cirkví a náboženských spoločností - teoretické východiská a prax

Informácie o konferencii  

 

Inaugurácia dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Informácie o inaugurácii

 

Právne postavenie duchovných

Informácie o kolokviu

 

Ocenenie práce JUDr. Zuzany Števulovej - International Women of Courage 

International Women of Courage 

 

Ako skúšať právnikov? Workshop s Jamesom E. Moliternom

Informácie o workshope

      

Prostriedky nápravy v zmluvnom práve

Informácie o seminári

 

Právne obyčaje v Afrike

Informácie o seminári

  

Najúspešnejší pedagógovia - vedci na Právnickej fakulte

Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2015

        V priebehu marca a apríla 2016 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnilo hodnotenie pedagógov našej fakulty za rok 2015, ťažisko ktorého tvorila publikačná činnosť pedagógov, citácie a iné ohlasy na vedeckú prácu, grantová úspešnosť, organizácia vedeckých podujatí na fakulte ako aj ďalšie formy osobnej participácie na vedeckej činnosti fakulty.

       Na základe bodovej bonifikácie príslušných druhov vedeckých aktivít, ktorú uskutočnili samotní pedagógovia fakulty, medzi pedagógov s najlepšími vedeckými výsledkami za rok 2015 patria:

 

1. prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.                6 775,50    bodov
2. prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.                   3 214,00   bodov
3. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.                       2 614,00   bodov
4. ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.          2 393,00   bodov
5. JUDr. Marianna Novotná, PhD.                         2 106,00   bodov
6. JUDr. Michal Maslen, PhD.                               2 103,50   bodov
7. doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.            2 099,00   bodov
8. doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.                      2 068.00   bodov
9. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.                1 973,69   bodov
10. JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. LL.M.           1 939,00   bodov
11. JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD. LL.M.             1 805,00   bodov
12. doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.                          1 613.00   bodov
13. JUDr. Ľubica Masárová, PhD.                          1 581,00   bodov
14. JUDr. Viktor Križan, PhD.                                  1 546,00   bodov

 

Blahoželáme!

                                                       Vedenie Právnickej fakulty TU v Trnave

 

 

Najúspešnejší pedagógovia – vedci Právnickej fakulty

 Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2014

          V priebehu apríla a mája 2015 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnilo hodnotenie pedagógov našej fakulty za rok 2014. Ťažiskom hodnotenia bola tradične publikačná činnosť pedagógov, citácie a iné ohlasy na vedeckú prácu, grantová úspešnosť, organizácia vedeckých podujatí na fakulte ako aj ďalšie formy osobnej participácie na vedeckej činnosti fakulty.

Na základe bodového hodnotenia príslušných druhov vedeckých aktivít, ktoré uskutočnili samotní pedagógovia fakulty, medzi pedagógov s najlepšími vedeckými výsledkami za rok 2014 patria:

 

 1. prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.                        5 999,35 bodov
 2. doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.                  4 855 bodov
 3. doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD.                                 2 155 bodov
 4. JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD. LL.M.                     1 821,50 bodov
 5. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.                        1 726,06 bodov
 6. doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD.                             1 562 bodov
 7. ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.                1 551 bodov
 8. Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.                       1 379,38 bodov
 9. doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.                                  1 371 bodov
 10. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.                                1 322 bodov
 11. prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.                           1 290 bodov
 12. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.                                   1 021 bodov
 13. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.                            952 bodov

 

Blahoželáme!

Vedenie Právnickej fakulty TU v Trnave

 

 


Študentský časopis Corpus Delicti

PDF
Tlačiť
Redakčná rada CDi pod záštitou ELSA TT vypracovala nové číslo fakultného časopisu Corpus Delicti.

 

Tu nájdete Corpus Delicti číslo 1/2017

 

Tu nájdete Corpus Delicti číslo 2/2016

 

Tu nájdete Corpus Delicti číslo 1/2016

   

Tu nájdete Corpus Delicti číslo 2/2015

 

 

 

 

  

 

 

Knižné publikácie pedagógov PF

PDF
Tlačiť

Absolventi

PDF
Tlačiť

Dňa 6.4.2016 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave usporiadala aj za pomoci bývalých študentov a študentiek Prvé stretnutie absolventov. Stretnutie absolventov sa uskutočnilo v kine Hviezda v Trnave, ktorého priestory umožnili organizátorom pripraviť zaujímavý program – premietanie filmu „Srbský právnik“. Tento dokument je o príbehu mladého muža Marka, ktorý musel utiecť v 90. rokoch do Holandska, kde vyštudoval právo a neskôr sa stal jedným z obhajcov srbského veliteľa Radovana Karadžića v procese pred Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v Haagu.

Následne prebehla podnetná diskusia s našou absolventkou Alexandrou Kubizniakovou, ktorá v rámci svojej profesijnej kariéry pôsobila ako stážistka kancelárie prokurátora na Medzinárodnom trestnom tribunáli pre bývalú Juhosláviu v Haagu v tíme pracujúcom na prípade Radovana Karadžića a v súčasnosti pracuje ako projektová manažérka v občianskom združení Človek v ohrození. Diskusiu moderoval náš bývalý absolvent Roman Juraško, ktorý momentálne pôsobí ako moderátor TV Markíza.

Hlavným predmetom diskusie bol proces s Karadžićom. Poslucháči mali unikátnu príležitosť porovnať si dve autentické svedectvá. Prvé, zachytené v dokumentárnom filme, v ktorom Karadžićov obhajca Marko tvrdil, že jeho klient nemohol spáchal zločiny proti ľudskosti tak, ako boli popísané v obžalobe a druhé, prednesené našou absolventkou, ktorá ako pôsobila ako členka prokurátorského. Na čej strane bola pravda? Diskusia viedla k úvahám o tom, ako sa spolu s profesijnými rolami, ktoré právnici vo svojej kariére zastávajú, mení pohľad na pravdu a prečo je dôležité, aby bol súdny proces férový.

Prvé stretnutie absolventov splnilo hneď dva ciele. Na jednej strane to bola dobrá príležitosť pre nadviazanie či udržanie kontaktov medzi bývalými (i súčasnými) študentmi a učiteľmi fakulty, na strane druhej to bola príležitosť pre zamyslenie sa nad vážnymi problémami, s ktorými sa právnici musia vyrovnať a pre ktoré neprávnici častokrát ani nemajú pochopenie. Treba dúfať, že toto podujatie bolo začiatkom príjemnej a užitočnej tradície.

  

 

 

 

 

Naša fakulta opäť na prvom mieste v hodnotení ARRA

PDF
Tlačiť

arra za rok 2014

Ocenenia pedagógov

PDF
Tlačiť

 

Vážení kolegovia, učitelia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

    V mene Vedenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ďakujem Vám za Vašu doterajšiu vedeckú prácu, ktorou vynikajúcim spôsobom reprezentujete našu fakultu pred širokou  odbornou obcou celého Slovenska.
     Teším sa, že Vašu kvalitnú vedeckú prácu v prospech fakulty a v prospech slovenskej právnej vedy si všimli mnohí kompetentní aj mimo našej fakulty, na ktorej s láskou a obetavo pracujete. Vaše ocenenia sú aj ocenením celej Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
     Aj týmto spôsobom, zverejnením Vašich ocenení, Vám vyjadrujem svoju úctu a vďaku za to, že posúvate vedecký profil našej fakulty stále vyššie.
     Bude cťou fakulty zverejniť mená aj ďalších našich kolegov, ktorí rozšíria okruh ocenených učiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.


                                                                      prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
                                                                                   dekanka fakulty