Home Základné informácie

Základné informácie

PDF
Tlačiť
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta je významným centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu v oblasti štátu a práva s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu. Súbežne je orientovaná na štúdium,  interpretáciu a aplikáciu slovenského verejného práva, slovenského súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva.
 

Dekanka fakulty

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.                           e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Funkčné obdobie: od 1.11.2015 do 31.10.2019                           Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
Prodekani fakulty     

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.                                          e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

prodekanka pre vzdelávanie

Funkčné obdobie: od 1.1.2016 do 31.12.2019

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.                            e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

prodekan pre zahraničné vzťahy                              

Funkčné obdobie: od 1.12.2015 do 30.11.2019

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.                          e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

prodekanka pre rozvoj

Funkčné obdobie: od 6.4.2016 do 5.4.2020

 

Tajomník fakulty

Ing. Viera Novotová                                                        e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                                                                                       Tel.: (421) 33 59 39 603 

Sekreteriát dekana

Mgr. Anna Kollárová                                                        e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

                                                                                       Tel.: (421) 33 59 39 601

                                                                                       Fax: (421) 33 55 13 021  

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.                             konzultačné hodiny: štvrtok 13.30 - 15.30,

                                                                                                     miestnosť č. 109

          - podpora študentov so špecifickými potrebami

 

Kontaktná adresa

Trnavská univerzita v Trnave

Právnická fakulta

Hornopotočná 23

Trnava

918 43