Projekty

Tlačiť

Vedecké granty a projekty

 

Právnická fakulta TU v Trnave začala svoju vzdelávaciu a vedeckú činnosť rozvíjať dňom 1. október 1998. Prvé návrhy vedeckých projektov predložila fakulta v roku 1999.

  rok 1999

  rok 2000

rok 2001

rok 2002

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

Financované projekty r. 2010 - 2011

Financované projekty r. 2012

Nefinancované projekty r. 2012

Financované projekty r. 2013

Nefinancované projekty r. 2013

Financované projekty r. 2014

Nefinancované projekty r. 2014

Financované projekty r. 2015

Nefinancované projekty r. 2015

Projekt V4