Poplatky

PDF
Tlačiť

Poplatky uchádzačov

o habilitačné konanie a vymenúvacie konanie