Habilitácie

PDF
Tlačiť

Habilitačné konanie:

  

JUDr. Eduard Burda, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. František Cvrček, CSc.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania  

JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.  

   -  návrh habilitačnej komisie

    -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

Mgr. Marek Káčer, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

    -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania   

JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

    -  oponentské posudky habilitačnej práce

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M.

JUDr. Zuzana Kubišová, PhD.  

JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 

    -  návrh habilitačnej komisie

     -  oponentské posudky habilitačnej práce

    -  rozhodnutie vedeckej rady

     -  prezenčná listina vedeckej rady

     -  ukončenie konania

JUDr. Eva Szabová, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

    -  oponentské posudky habilitačnej práce

JUDr. Marek Švec, PhD.

JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

    -  návrh habilitačnej komisie

    -  oponentské posudky habilitačnej práce

JUDr. Vojtech Vladár, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

JUDr. Peter Vyšný, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie   

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

   -  ukončenie konania

Mgr. Janusz Wiśniewski, PhD.

   -  návrh habilitačnej komisie

   -  oponentské posudky habilitačnej práce

   -  rozhodnutie vedeckej rady

   -  prezenčná listina vedeckej rady

    -  ukončenie konania