Home Veda a výskum Habilitácie a vymenúvacie konanie

Habilitácie a vymenúvacie konanie

PDF
Tlačiť

 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Prehľad priznaných práv

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

 v príslušných študijných odboroch

 

Študijný odbor

Udeľovaný

vedecko-pedagogický titul

Priznané práva

(časové obmedzenie)

Pracovné právo

docent, profesor

do 31. 8. 2019

Teória a dejiny štátu a práva

docent, profesor

do 31. 8. 2019

Trestné právo

docent, profesor

bez časového obmedzenia

 

Trnava 26. 11. 2015

Uvedené práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov boli priznané v súvislosti s ukončením procesu komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave doručené z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30. 10. 2015 pod číslom č. 2015-18755/47219:8-15A0, č. 2015-18755/55169:19-15A0.