Personálne bibliografie

PDF
Tlačiť

Aktuálne prehľady publikačnej činnosti možno vytvoriť TU.

Postup:

1. do poľa "Autor" vpíšte meno a priezvisko vo formáte "Priezvisko,Meno"

2. kliknite na "Hľadať"

3. v prvom zázname ponúknutého prehľadu kliknite na meno autora, pre ktorého vytvárate zoznam a ďalej sa riaďte ponukou programu v dolnej časti "Vytváranie výstupov"