Výstupy z databázy

PDF
Tlačiť

Systém Dawinci umožňuje sledovať a využívať bibliografické záznamy v On-line katalógu, kde sa nové záznamy pridávajú v reálnom čase. Umožňuje vytvárať výstupy z databázy podľa rôznych kritérií (prehľady publikačnej činnosti zamestnancov fakulty,  celej fakulty, katedier, a pod.).

Relevantné záznamy si používatelia môžu uložiť do košíka, obsah košíka uchovať, vytlačiť alebo poslať na ľubovoľnú emailovú adresu.