Ohlasy na publikované práce

Tlačiť

Ohlasy
za ohlasy sa považujú:


Čo nie je citácia (neeviduje sa v publikačnej činnosti ako ohlas):

  1. recenzia,
  2. uvedenie diela v referátovom časopise alebo v báze dát inej ako ako Web of Science a SCOPUS (napr. Medline, Chemical Abstracts a pod.),
  3. uvedenie diela v samostatnej bibliografii,
  4. uvedenie „vybraných viet“ alebo „citátov“ v podobne pomenovaných rubrikách v novinách a populárnych časopisoch,
  5. výňatky z kníh uvádzané ako reklama na knihu,
  6. autocitácie, t. j. citácie pochádzajúce z ďalších publikácií samotného autora alebo jeho spoluautorov,
  7. citácie v záverečných a kvalifikačných prácach (diplomové, rigorózne, dizertačné a habilitačné práce), výskumných správach a pod.,
  8. citácie encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich,
  9. informácie (poznámky, spomenutie a pod.) v správach a článkoch o podujatiach, o prezentácii diela.