Kategórie ohlasov a vyhľadávanie SCI citácií

PDF
Tlačiť

Smernica MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov - Príloha č. 3 - Kategórie ohlasov

 

Kód   Názov kategórie

1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science http://apps.isiknowledge.com/

alebo: http://www.truni.sk/elektronicke-informacne-zdroje

a databáze SCOPUS http://www.scopus.com/scopus/home.url

2 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science

a databáze SCOPUS (webové adresy ako v kóde 1)

3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

5 Recenzie v zahraničných publikáciách

6 Recenzie v domácich publikáciách