Home Veda a výskum Evidencia publikácií Ohlasy na publikované práce

Ohlasy na publikované práce

PDF
Tlačiť

Ohlasy
za ohlasy sa považujú:

 • citácie,
 • recenzie,
 • umelecké kritiky na publikované diela.


Čo nie je citácia (neeviduje sa v publikačnej činnosti ako ohlas):

 1. recenzia,
 2. uvedenie diela v referátovom časopise alebo v báze dát inej ako ako Web of Science a SCOPUS (napr. Medline, Chemical Abstracts a pod.),
 3. uvedenie diela v samostatnej bibliografii,
 4. uvedenie „vybraných viet“ alebo „citátov“ v podobne pomenovaných rubrikách v novinách a populárnych časopisoch,
 5. výňatky z kníh uvádzané ako reklama na knihu,
 6. autocitácie, t. j. citácie pochádzajúce z ďalších publikácií samotného autora alebo jeho spoluautorov,
 7. citácie v záverečných a kvalifikačných prácach (diplomové, rigorózne, dizertačné a habilitačné práce), výskumných správach a pod.,
 8. citácie encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich,
 9. informácie (poznámky, spomenutie a pod.) v správach a článkoch o podujatiach, o prezentácii diela.