Home Veda a výskum Evidencia publikácií

Evidencia publikácií

PDF
Tlačiť

Publikačná činnosť sa bibliograficky registruje v príslušnej akademickej knižnici. V knižnici sa tiež archivujú doručené dokumenty (kópie), pripravujú potrebné výstupy a štatistické prehľady, zabezpečujú spracovanie prehľadov o publikačnej činnosti pre rozpis dotácie z rozpočtu MŠ SR, pre účely akreditácie, evaluácie Akreditačnou komisiou vlády SR, príp. pre iné hodnotenia.

Cieľom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov je

- prezentácia vedecko-výskumnej a odbornej aktivity vysokej školy, fakulty, katedry, pracoviska a autora,

- získanie prehľadu o profile a výkonnosti vedecko-výskumného a pedagogického pracoviska a zamestnancov,

- doplnenie slovenskej národnej bibliografie o tzv. sivú literatúru, t.j. o špecifické dokumenty vznikajúce na akademickej pôde,

- získanie objektívnych podkladov na mapovanie a riadenie vedy, biografické výskumy.

Predmetom bibliografickej registrácie sú verejne publikované a prístupné dokumenty a ohlasy na publikované dokumenty.