Aktuality vo vede a výskume

Tlačiť

ROK 2016

Správa Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty o hodnotení úrovne v oblasti vedy za rok 2016

 

ROK 2015

Správa Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty o hodnotení úrovne v oblasti vedy za rok 2015

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2015

Citácie za rok 2015

Prehľad prác s najväčším objemom citácií za rok 2015