Home Štúdium Študijné programy Doktorandské Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác

PDF
Tlačiť

 

Témy dizertačných prác - pracovné právo

Témy dizertačných prác - ústavné právo

Témy dizertačných prác - teória a dejiny štátu a práva

Špecializácia: Právne dejiny
Témy dizertačných prác vypísané katedrou:

1/ Historickoprávne aspekty inštitútu amnestie v kontinentálnom právnom syséme
2/ Historickoprávne aspekty inštitútu amnestie v anglo-saskom právnom systéme
3/ Historickoprávne aspekty inštitútu amnestie na území Slovenska
4/ Historickoprávne aspekty inštitútu amnestie na území Čiech

Inú tému dizertačnej práce si uchádzač zvolí sám podľa vlastného uváženia.
Konzultácie ohľadne spresnenia témy práce - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   a Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Témy dizertačných prác - trestné právo: Tému dizertačnej práce si uchádzač zvolí sám podľa vlastného uváženia.