Bakalárske externé

PDF
Tlačiť

Externá  forma štúdia si vyžaduje účasť študentov na konzultáciách organizovaných fakultou dva až štyri razy za semester, spravidla v trvaní jedného až troch dní, vrátane soboty. Denné štúdium je v súčasnosti bezplatné. Pri externom štúdiu si študenti uhrádzajú časť finančných nákladov na štúdium a s tým spojený rozvoj fakulty. Obidva druhy štúdia sú rovnocenné.

študijný program na akademický rok 2017/2018

študijný program na akademický rok 2016/2017

študijný program na akademický rok 2015/2016

študijný program na akademický rok 2014/2015

študijný program na akademický rok 2013/2014

 

Informácie k jednotlivým predmetom sú dostupné v informačných listoch vo verejnom portáli systému MAIS:  

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais

Hľadajte nasledovne:
Študijné programy -
zvoľte fakultu: Právnická fakulta TU -
zvoľte akademický rok: 2016/2017 -
zvoľte stupeň štúdia: 1. (= bakalársky), alebo 2. (= magisterský), alebo 3. (= doktorandský)
zvoľte študijný program: (v bakalárskom i magisterskom štúdiu: PRÁVO; v doktorandskom sú 3 odbory: PRACOVNÉ PRÁVO, TRESTNÉ PRÁVO, TEÓRIA A DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA)
odoslať -
Vyberte si konkrétny predmet a jeho informačný list; predmety sú radené za sebou podľa semestrov v poradí: povinné predmety - povinne voliteľné predmety - výberové predmety