Home Štúdium Šport, poradenstvo a podpora študentov

Šport, poradenstvo a podpora študentov

PDF
Tlačiť

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Trnavská univerzita v Trnave prostredníctvom Centra podpory študentov zabezpečuje pomoc a podporu študentom všetkých fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave v týchto oblastiach:

 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

PODPORA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

PRÁVNE PORADENSTVO

ŠPORTOVÉ AKTIVITY

 

Bližšie informácie:  http://www.truni.sk/sk/centrum-podpory-studentov

  

V rámci Trnavskej univerzity v Trnave funkciu koordinátorky pre študentov so špecifickými potrebami vykonáva:

doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD.     02/52 77 54 29    Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

-   podpora integrácie mládeže so zdravotným postihnutím formou vysokoškolského štúdia

-   oboznamovanie učiteľov, zamestnancov a študentov Trnavskej univerzity so špecifikami štúdia osôb so zdravotným postihnutím

-   identifikovanie potrieb a limitov študentov so zdravotným postihnutím a podpora zlepšovania podmienok ich práce v rámci možností univerzity

-   spolupráca s príslušnými koordinačnými orgánmi jednotlivých fakúlt v súvislosti s prijímacím konaním a štúdiom osôb so zdravotným postihnutím; v naliehavých prípadoch po dohode s týmito orgánmi aj priame kontakty so študentmi so zdravotným postihnutím

-   nadväzovanie kontaktov s inými organizáciami, ktoré môžu poskytnúť študentom so zdravotným postihnutím pomoc

 

Na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave funkciu fakultného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami vykonáva:

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

konzultačné hodiny: štvrtok 13.30 - 15.30, miestnosť č. 109, klapka 623

- podpora študentov so špecifickými potrebami