Home Štúdium Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

PDF
Tlačiť

 

Bakalársky študijný program

 

Denná forma štúdia

1. ročník

2. ročník

3. ročník

 

Externá forma štúdia

1. ročník

2. ročník

3. ročník

 

Magisterský študijný program

 

Denná forma štúdia

1. ročník

2. ročník

 

Externá forma štúdia

1. ročník

2. ročník

 

Doktorandský študijný program

1. a 2. ročník

 

Pozn.: Podrobné rozdelenie študentov do skupín nájdete v systéme MAIS.