Home Štúdium Rigorózne konanie Rigorózna skúška

Rigorózna skúška

PDF
Tlačiť

Termín a miesto konania rigoróznej skúšky oznamuje predseda skúšobnej komisie uchádzačovi najneskôr jeden mesiac pred jej konaním.
Rigorózna skúška je verejná. Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška z dvoch študijných predmetov  

 

Otázky a literatúra k ústnej skúške:

Dejiny štátu a práva

Medzinárodné právo

Pracovné právo

Rímske právo

Správne právo

Teória práva

Trestné právo 

Ústavné právo