Home Štúdium Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

PDF
Tlačiť

 

Informácie o prijímacom konaní na bakalársky študijný program

- odporúčaná literatúra

 

Informácie o prijímacom konaní na magisterský študijný program

Informácie o prijímacom konaní na doktorandský študijný program

 

 

Prihláška na štúdium:

- I. stupeň

- II. stupeň

- III. stupeň

 

Informácie o elektronickej prihláške

 

Informácia - číslo účtu:    IBAN SK88 8180 0000 0070 0024 1244