Formuláre

Tlačiť

 

Prihláška na dizertačnú skúšku

Ročné hodnotenie doktoranda

Prihláška na rigoróznu skúšku

Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce

 

Potvrdenie o návšteve školy

Potvrdenie o návšteve školy pre končiace ročníky

Čestné vyhlásenie na účely CRŠ

 

Žiadosti a vyhlásenia na stránke Trnavskej univerzity v Trnave