Home Štúdium Cena dekana

Cena dekana

PDF
Tlačiť

Vážení študenti,

fakulta tradične oceňuje študentov, ktorí vo svojom štúdiu dosiahli vynikajúce výsledky. Cena dekanky sa udeľuje tým študentom, ktorí za celé štúdium prospeli s vyznamenaním.

Podľa čl. 5 ods. 2 písm. a) Vyhlášky rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 8/2013, ktorou sa ustanovuje štatút štipendijného fondu, je možné priznať za vynikajúce študijné výsledky absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia motivačné štipendium formou ceny dekanky.
Cena dekanky sa udeľuje tým absolventom, ktorí podľa čl. 24 ods. 2 Študijného poriadku Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave prospeli s vyznamenaním, to znamená, že všetky predmety štátnej skúšky absolvovali v riadnom termíne s hodnotením „A – výborne“ a ich vážený študijný priemer za celé štúdium je nižší ako 1,2.

Oceneným študentom blahoželáme.
Vedenie fakulty
 

 
 
Cenu dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
 
získali v akademickom roku

 

 
2002/2003

Tibor Hegeduš

Marianna Jurašková

Ing. Jozef Kováčik

Andrea Surmajová

Daniela Zvirinská

 
2003/2004

Andrea Dočárová

Katarína Ferjancová

Veronika Kušnierová

Eva Letašiová

Peter Martinovič

Lukáš Valúšek

 
2004/2005

Marcela Holubová

Miloš Chrenko

Žaneta Kelešiová

Matej Pekarik

Katarína Spitzerová

Mária Strýčková

Michal Šimko

 
2005/2006

Samuel Baránik

Michaela Barcajová

Zuzana Hermanová

Peter Kružliak okrem ceny dekana získal aj cenu rektora TU

Michal Novotný

Katarína Skubáková

Adéla Zvardoňová

 
2006/2007

Andrea Cárachová

Eva Ferancová

Gabriela Hilkovičová

Oľga Hodálová

Miroslava Hrnčířová

Miroslav Kováč

Lukáš Radoský

Veronika Kleňová

 
2007/2008

Bakalárske štúdium:

Nikoleta Čermáková

Mária Hlavatá

Eduard Korpáš

Eva Oravcová

Eva Szabová

 Magisterské štúdium:

Hana Balážiková

Ivana Klorusová

Zuzana Ormandyová

Viera Rišiaňová

Tomáš Surgoš

Silvia Šramelová

Ján Tichý

 
2008/2009

Bakalárske štúdium:

Tatiana Juríková

Katarína Máčeková

Michaela Mokráňová

Anna Nguyenová

Matej Zmij

Magisterské štúdium:

Barbora  Černá

Zuzana Lauková

Jana Luptáková

Natália Medová

Ivana Škovranová

Erika Tischlerová

Radoslava Vagnerová

 
2010/2011

Magisterské štúdium:

Katarína Máčeková

Michaela Mokráňová

Anna Nguyenová

Michal Blahovec
 

2011/2012

Bakalárske štúdium:

Marek Maslák

Magisterské štúdium:

Martin Siska

2012/2013

Magisterské štúdium:

Kristína Ondrejičková

 

 2013/2014
 
 Magisterské štúdium:

Eva Švabčíková

Veronika Vachová

 

úspechy...