Home Nadácia Š. Lubyho Oznamy o aktivitách Nadácie Štefana Lubyho

Oznamy o aktivitách Nadácie Štefana Lubyho

PDF
Tlačiť

 

Udelenie pamätnej medaily Štefana Lubyho

doc. JUDr. Jozefovi Vozárovi, CSc.

– riaditeľovi Ústavu štátu a práva SAV Bratislava

 

 

  Správna rada Nadácie Štefana Lubyho rozhodla udeliť pamätnú medailu Nadácie Štefana Lubyho
  doc. JUDr. Jozefovi Vozárovi, CSc. za jeho prínos pre rozvoj právnej vedy a za propagáciu
  činnosti  Nadácie  Štefana  Lubyho,  na  ktorú  poukázal  ako  na  pokračovateľku  a  nositeľku
  myšlienkového  odkazu  významného  slovenského  civilistu,  právneho teoretika a predstaviteľa
  právnej komparatistiky - prof. Štefana Lubyho.

 

   Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. ako autor publikácie „Významní slovenskí právnici z Liptova
   v  r.  2016  v  nakladateľstve VEDA, vzdal hold aj životu a vedeckému a pedagogickému
   odkazu  profesora  Štefana  Lubyho.  Vydanie  tejto  publikácie  je  takým  publikačným
   a spoločenským počinom, ktorý si v súlade so štatútom  nadácie  v plnej  miere  zaslúžil
   ocenenie  pamätnou  medailou.  Medailu  slávnostne  odovzdala  predsedníčka  správnej
   rady  nadácie  doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.  na  slávnostnom  zasadnutí  v  rámci
   konferencie Trnavské právnické dni v septembri 2016.