Home Medzinárodné vzťahy Medzinárodné zmluvy

Medzinárodné zmluvy

PDF
Tlačiť

Predstavitelia Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty

podpísali zmluvy o medzinárodnej spolupráci

s nasledovnými univerzitami:

 

-          Charles University in Prague, Faculty of Law, Czech Republic

-          Masaryk University in Brno, Faculty of Law, Czech Republic

-          Rzeszow University in Rzeszow, Poland

-          Bytom University of Economics and Administration, Bytom, Poland

-          University of Applied Sciences Vukovar, Republic of Croatia

-          University of Zagreb, Republic of Croatia

-          Karl-Franzens University of Graz, Faculty of Law, Austria

-          Omsk F.M. Dostoevsky State University, Faculty of Law, Russian Federation

-          Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Law, Georgia

-          Creative Commons Corporation, U.S.A.  

-          Burgas Free University, Faculty of Law, Bulgaria  

-          The University of Georgia, Tbilisi, Georgia

-          University Vasile Goldis Arad, Faculty of Law, Arad, Romania

-          The Institute of Criminology and Social Prevention, Prague, Czech Republic

-          Law Institute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

-          Belarusian State University, Faculty of Law, Minsk, Republic of Belarus

 

Zmluvy uzatvorené medzi Trnavskou univerzitou

a zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami

Pred rokom 2000

 • Dohoda o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Katolickim Universytetem Lubelski a Trnavskou unierzitou v Trnave
 • Dohoda o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Katholishen Universität Eichstätt
 • Dohoda o spolupráci medzi Univerzitou Ludviga Maximiliána v Mníchove a Trnavskou univerzitou v Trnave
 • Dohoda o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Academy of Catholic Theology vo Varšave a Trnavskou univerzitou v Trnave
 • Dohoda o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Univerzitou Karlovou v Prahe a Trnavskou univerzitou v Trnave na obdobie 1993 - 1995
 • Dohoda o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Univerzitou Karlovou v Prahe a Trnavskou univerzitou v Trnave na obdobie 1996 - 1998
 • Dohoda o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Univerzitou Karlovou v Prahe a Trnavskou univerzitou v Trnave na obdobie 1999 – 2001
 • Dohoda o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Katolíckou univerzitou Petra Pázmaňa a Trnavskou univerzitou v Trnave na obdobie 1997 – 2000
 • Dohoda o pedagogickej a vedeckej spolupráci medzi Univerzitou v Lodži a Trnavskou univerzitou v Trnave

Rok 2000

 • Dohoda o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Katolíckou univerzitou Petra Pázmaňa v Budapešti na obdobie 2000 - 2004

Rok 2001

 • Dohoda o zriadení spoločného pracoviska medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Slovenskou akadémiou vied v Bratislave (Typi Universitatys Tyrnaviensis )
 • Zmluva o ubytovaní – Slovenské elektrárne, a. s., Atómové elektrárne Bohunice a TU
 • Zmluva o spolupráci medzi Spolkom sv. Vojtecha v Trnave a Trnavskou univerzitou v Trnave
 • Dohoda o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a The University of Scranton in Scranton, Pensylvania, USA
 • Zmluva o budúcom využití objektu Študentského domova na Bottovej ul. v Trnave medzi Trnavskou univerzitou v Trnave, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Zmluva o združení medzi Krajskou štátnou knižnicou J. Fándlyho v Trnave, Trnavskou univerzitou v Trnave, Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Materiálovo-technologickou fakultou STU so sídlom v Trnave, Spolkom sv. Vojtech a v Trnave a Západoslovenských múzeom v Trnave

Rok 2002

 • Zmluva o spolupráci Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a University schol of Philoshopy and Education „Ignatianum“ v Krakove
 • Zmluva o spolupráci Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Pontifical Theological faculty, Section of St. A. Bobola „Bobolanum“ vo Varšave
 • Zmluva o spolupráci medzi Univerzitou Palackého v Olomouci a Trnavskou univerzitou v Trnave
 • Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Mestom Trnava a Trnavskou univerzitou v Trnave
 • Dohoda o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Univerzitou Karlovou v Prahe a Trnavskou univerzitou v Trnave na obdobie 2002 – 2004
 • Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Trnavskou univerzitou v Trnave
 • Zmluva o prístupe k elektronickým databázam so skupinovým označením WoS medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Trnavskou univerzitou v Trnave

Rok 2003

 • Zmluva o spolupráci medzi Slovenskou sporiteľnou, a. s. a Trnavskou univerzitou v Trnave
 • Zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Univerzitou Kardinála Štefana Wyszinskieho vo Varšave
 • Zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Ministerstvom obrany SR
 • Rámcová zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Materiálovo-technologickou fakultou STU so sídlom v Trnave
 • Dohoda o vedeckej a pedagogickej spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Univerzitou Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku na obdobie 2003 – 2007

Rok 2004

 • Zmluva o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Univerzitou Karlovou v Prahe na obdobie 2004 – 2007
 • Zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Sveučilište u Zagrebu
 • Zmluva o vedeckej spolupráci medzi Rzesowskou univerzitou v Rzesowe a Trnavskou univerzitou v Trnave

Rok 2005

 • Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Mestskou televíziou Trnava

Rok 2006

 • Zmluva medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Szent István University v Gödöllö
 • Zmluva o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějoviciach
 • Dohoda o spolupráci medzi Libera Univesitá Maria SS. Assutna a Trnavskou univerzitou v Trnave

Rok 2007

 • Zmluva o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Vysokou školou Evropských a regionálních studií, o. p. s.
 • Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Trnava, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave, Trnavskou univerzitou v Trnave a Materiálovo-technologickou fakultou STU so sídlom v Trnave

Rok 2008

 • Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Vysokou školou v Sládkovičove
 • Rámcová dohoda o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave, Právnickou fakultou TU, predsedníctvom Slovenskej akadémie vied a Ústavu štátu a práva SAV

Rok 2009

 • Dohoda o vedeckej a pedagogickej spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave na obdobie 2009 - 2013

Rok 2010

 • Licenčná zmluva medzi Akad. Soch. Antona Gábrikom a Trnavskou univerzitou v Trnave

Rok 2011

Rok 2012

 • Memorandum o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Ministerstvom zahraničných vecí SR
 • Zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Univerzitným pastoračným centrom sv. Stanislava Kostku v Trnave
 • Dohoda o spolupráci medzi Univerzitou v Sarajeve a Trnavskou Univerzitou v Trnave
 • Dohoda o spolupráci medzi Univerzitou v Banja Luka a Trnavskou Univerzitou v Trnave
 • Dohoda o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Istituto Universitario Sophia
 • Memorandum o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre na obdobie rokov 2012 – 2017
 • Memorandum medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Prešovskou univerzity v Prešove na obdobie rokov2012 až 2017
 • Memorandum o porozumení medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a The University of Scranton, Pennsylvania
 • Dohoda o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Pontificia Universita Lateranense
 • Memorandum o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Katolíckou univerzitou v Ružomberku na obdobie rokov 2012 – 2017
 • Dohoda o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Mykolo Romerio Universitetas
 • Memorandum o porozumení medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Pontificia Universita San Tommaso d`Aquino in Roma „Angelicum“

Rok 2013

 • Memorandum o porozumení medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Westminsterskou univerzitou, Veľká Británia
 • Zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Pázmany Péter Catholic University
 • Zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Eotvos Lorand University

Rok 2014

 • Zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Herzen State Pedagogical University
 • Zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Volgograd State Technical University
 • Zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a The Salesian Pontifical University
 • Zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Novosibirsk State Pedagogical University
 • Zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Pontifical Oriental Institute
 • Zmluva o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Pyatigorsk State Linguistic University

Rok 2015

 • Zmluva o medzinárodnej spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a medzinárodným inštitútom teológie a zdravotníctva – Camillianum – Rím, Taliansko (podpísaná oboma rektormi dňa 29.11.2014, platnosť do nasledujúceho kalendárneho roka)
 • Dohoda o vedeckej, pedagogickej a kultúrnej spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Karlovou univerzitou v Prahe (obnovená dohoda z r. 2010-2014, podpísaná rektorom TU dňa 19.12.2014 a rektorom KU dňa 09.01.2015, na obdobie 2015-2019)
 • Memorandum o porozumení pre akademickú a pedagogickú spoluprácu medzi Medzinárodnou univerzitou Caucasus, Tbilisi, Gruzínsko (CIU), zastúpenou rektorom CIU, prof. Dr. Kakhaberom Kordzaiom a Trnavskou univerzitou v Trnave, Slovensko, zastúpenou rektorom TU, prof. doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD. (zmluva bola uzavretá dňa 12.02.2015)

Fakultné zmluvy 2014

 • Dohoda o spolupráci medzi Katedrou slovenského jazyka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Katedrou slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity (podpísaná vedúcou KSF UžNU v Užhorode, prof. Svitlanou M. Pachomonovou, DrSc. a vedúcim KSJaL PdF TU v Trnave, doc PhDr. Jurajom Hladkým, PhD. v Trnave dňa 26.11.2014)