Home Knižnica Depozitná knižnica UNIDROIT

Depozitná knižnica UNIDROIT

PDF
Tlačiť

 

UNIDROIT - International Institute for the Unification of Private Law - Medzinárodná organizácia pre zjednotenie súkromného práva - je medzinárodná medzivládna organizácia so sídlom v Ríme, ktorá združuje 60 členských štátov, pričom Slovenská republika je jedným z nich.
Cieľom tejto organizácie je harmonizácia (zjednocovanie) súkromného a obchodného práva a vytváranie spoločných noriem.

Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave je od roku 2001 súčasťou celosvetovej siete depozitných knižníc UNIDROIT. Je depozitnou knižnicou UNIDROIT v Slovenskej republike.

Úlohou depozitnej knižnice je uchovávanie a sprístupňovanie informačných prameňov vydávaných touto organizáciou.

 

Zoznam deponovaných publikácií depozitnej knižnice UNIDROIT: 

Druh dokumentu

Rok vydania

Jazyk

Monografie

   

Actes du Congres International de Droit Privé  

1950

F

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts  

1994, 1995, 2004, 2010,  

A,N,F,T,Š

International Uniform Law in Practise

1988

A, F

Guide to International Master Franchise Arrangements  

1988, 2000, 2004, 2007,

A

Digest of Legal Activities

 2000

A

Ročenky

   

Unification of Law A Yearbook

1947 – 1952, 1953 – 1955,    1956 – 1971,

A

Periodiká

   

Uniform Law Review  

1974 – 2015,

A

 

Materiály z konferencií UNIDROIT:

Diplomatic Conference for the Adoption of the Draft Unidroit Conventions on Intl. Factoring and Intl. Financial Leasing 1991 - I..,  1992 - II., A

Diplomatic Conference for the Adoption of the Draft Unidroit Convention on the International Return of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects: Acts and Proceedings, 1995, A, F

Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and Aircraft Protocol: Acts and Proceedings, 2006, A

Conference Diplomatique pour l´Adoption des Projets de Conventions d´Unidroit Sur Affacturage International et Sur le Credit – Bail International 1991 - I., 1994 - II., F

The Unidroit Principles: Inter-American Congress, 1996

 

CD ROM:

Proceedings and Papers: Acts et Documents 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 (CD-ROM)

Unidroit Proceedings and Papers. 1997 - 2004, A (CD-ROM), 1997 – 2005 (CD-ROM), 1997 – 2006, 1997 – 2007 (CD-ROM), 1997 – 2008 (CD ROM), 1997 – 2009 (CD ROM), 1997 – 2010 (CD ROM)

 

Ďalšie informácie ohľadom UNIDROIT môžete získať tu:

www.unidroit.org