Vyučované predmety

PDF
Tlačiť

 

Povinne voliteľné predmety:

Právne otázky náboženskej slobody 
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení
 

Výberové predmety:

Právo východných katolíckych cirk
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení
Majetkové právo Katolíckej cirkvi v SR 
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení