Konzultačné hodiny

PDF
Tlačiť

 

Konzultačné hodiny pre letný semester 2016/2017

(prosím skontrolujte aj oznamy)

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
 
konzultačné hodiny: štvrtok 10.00 - 11.30 hod.;
                               dňa 16. 02. 2017 13.30 - 14.00 hod.
miestnosť: 310
 
ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD.
 
konzultačné hodiny:  pondelok 10.00 - 11.30 hod. 27. 02. 2017
                                               10.00 - 11.30 hod. 13. 03. 2017
                                                 10.00 - 11.40 hod. 03. 04. 2017
                                                 10.00 - 11.40 hod. 24. 04. 2017
alebo prostredníctvom e-mailu: hesychasta @ gmail.com
miestnosť: 310
 
doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr
 
konzultačné hodiny: po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom e-mailu: damian.nemec @ gmail.com
miestnosť: 310


doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D.

 

konzultačné hodiny: po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom e-mailu: standa.pribyl @ volny.cz