Kontakty

PDF
Tlačiť

 

Riaditeľka ústavu:
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
miestnosť: 310     telefón: 033/59 39 640
e-mail: moravcikova @ gmail.com
 
 
Tajomník ústavu:
 
 

Výskumní pracovníci ústavu:
 
 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
zástupca riaditeľky
miestnosť: rektorát Trnavskej univerzity v Trnave, telefón: 033/59 39 202
e-mail: rektor @ truni.sk
 
 
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC.D.
miestnosť: 310     telefón: 033/59 39 640
e-mail: standa.priby l@ volny.cz
 
 
doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr.
miestnosť: 310     telefón: 033/59 39 640
e-mail: damian.nemec @ gmail.com
 
 
ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD.
miestnosť: 310     telefón: 033/59 39 640
e-mail: martin.sabo @ truni.sk, hesychasta @ gmail.com
 

Sekretariát ústavu:
 
Sekretárka: Mgr. Anna Kolárová
miestnosť: 207
e-mail: prf @ truni.sk
Telefón: +421 33/59 39 601
 
Adresa: Sekretariát katedier:
           Ústav pre právne otázky náboženskej slobody
           Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
           Kollárova 10, 917 01 Trnava
           Slovenská republika