Členovia ústavu

PDF
Tlačiť

  

Riaditeľka ústavu:
 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
miestnosť: 310     telefón: 033/59 39 640
e-mail: moravcikova @ gmail.com
- profesionálny životopis
 - publikačná činnosť

 

Výskumní pracovníci:
 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
zástupca riaditeľky
 
miestnosť: rektorát Trnavskej univezity v Trnave, telefón: 033/59 39 202
e-mail: rektor @ truni.sk
- profesionálny životopis
publikačná činnosť

 

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC.D.
miestnosť: 310     telefón: 033/59 39 640
e-mail: standa.pribyl @ volny.cz
- profesionálny životopis
- publikačná činnosť
 
 
doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr
miestnosť: 310       telefón: 033/59 39 640
e-mail: damian.nemec @ gmail.com
- profesionálny životopis
- publikačná činnosť
 
 
ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD.
miestnosť: 310     telefón: 033/59 39 640
e-mail: martin.sabo @ truni.sk, hesychasta @ gmail.com
- profesionálny životopis
 - publikačná činnosť