Home Katedry Ústav pre právne otázky náboženskej slobody

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody

PDF
Tlačiť

 

 

Riaditeľka ústavu:
 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
miestnosť: 310     telefón: 033/59 39 640
e-mail: moravcikova @ gmail.com
 
 
Tajomník ústavu:
 

 


Členovia ústavu:

Výskumní pracovníci:
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
zástupca riaditeľky
miestnosť: rektorát Trnavskej univerzity v Trnave telefón:033/59 39 202
e-mail: rektor @ truni.sk
 
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC.D.
miestnosť: 310     telefón: 033/59 39 640
e-mail: standa.pribyl @ volny.cz
 
doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr.
miestnosť: 310     telefón: 033/59 39 640
e-mail: damian.nemec @ gmail.com
 
 
ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD.
miestnosť: 310     telefón: 033/59 39 640
e-mail: martin.sabo @ truni.sk, hesychasta @ gmail.com
 

Sekretariát ústavu:

 

Sekretárka: Mgr. Anna Kolárová
miestnosť: 207
e-mail: prf @ truni.sk
Telefón: +421 33/59 39 601
 
Adresa: Sekretariát katedier:
            Ústav pre právne otázky náboženskej slobody
            Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
            Kollárova 10, 917 01 Trnava
            Slovenská republika