Rigorózne práce

PDF
Tlačiť
Témy rigoróznych prác sa budú individuálne schvalovať Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií.