Bakalárske práce

PDF
Tlačiť

Predmety zabezpečované Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií sa vyučujú až v II. stupni vysokoškolského študijného programu.