Konzultačné hodiny

PDF
Tlačiť

Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.                                                            

- pondelok, 12.15 h - 13.15 h, miestnosť č. 301

 

Doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.  

- pondelok, 12.30 h - 13.20 h (po predchádzajúcej dohode), miestnosť č. 326

 

Doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.

- pondelok, 15.00 h - 17.00 h, miestnosť č. 302

 

Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. PhD. 

- štvrtok, podľa predchádzajúcej dohody, miestnosť č. 302

 

Doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.

- pondelok, 16.40 h - 18.00 h, miestnosť č. 303

 

JUDr. Miloš Deset, PhD.

- pondelok, 13.20 h - 14.50 h, miestnosť č. 326

 

JUDr. Eva Szabová, PhD.

- pondelok, 12.00 h - 13.20 h, miestnosť č. 302 (možnosť uskutočnenia konzltácií aj v rámci iného času na základe predchádzajúcej dohody)

 

JUDr. Andrea Gregušová, PhD.

       - pondelok, 12.30 h. - 14.00 h. (m.č. 303)