Oznamy

PDF
Tlačiť
Dodatočné obhajoby bakalárskych prác na KTPaÚP v akademickom roku 2016/2017
sa uskutočnia dňa 23. 6. 2017 o 9.30 hod. v m. č. 112.
 
 
 
Zoznam dohodnutých a vypísaných tém bakalárskych prác na rok 2017/2018
 
 
 
 
 

 

 
 
Knižné novinky
 
 
Členovi katedry Marekovi Káčerovi vyšla vo vydavateľstve Leges nová publikácia o interpretácii práva s názvom Na okraji krajnej núdze. Publikáciu je možné stiahnuť si tu.
 
 
 Nedávno vyšla nová učebnica Základy teórie štátu a práva z pera člena katedry Daniela Krošláka (spoluautor Daniel Šmihula). Publikáciu je možné zakúpiť si v každom kníhkupectve, ktoré predáva tituly vydavateľstva Iura Edition/Wolters Kluwer.

 
 
Dr. Daniel Krošlák spolu s dr. Michaelou Moravčíkovou vydali pod názvom "Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve" zborník originálnych vedeckých prác. Kniha vyšla v renomovanom vydavateľstve Leges.
 
 
 
 
Nová publikácia "Podnikateľské právo" z pera Daniela Krošláka, Zuzany Nevolnej a Andrey Olšovskej sa snaží sprístupniť a spopularizovať v rámci širokej verejnosti základné poznatky o právnych aspektoch podnikania. Kniha vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer.
 
 

 
Člen katedry Daniel Krošlák sa stal jedným z hŕstky slovenských autorov, ktorí dostali možnosť participovať na najznámejšej medzinárodnej právnickej encyklopédii International Encyclopaedia of Laws. Jeho monografiu o slovenskom ústavnom práve (v rámci tejto encyklopédie) vydalo v roku 2014 renomované vydavateľstvo Kluwer Law International.
 
 
Členovia katedry Radoslav Procházka a Marek Káčer napísali novú učebnicu teórie práva.
Publikáciu je možné zakúpiť si v každom kníhkupectve, ktoré predáva tituly vydavateľstva C. H. Beck.
 
 
 
Na pulty kníhkupectiev sa dostala nová monografia doktorky Martiny Gajdošovej
s názvom Združenia a právo slobodne sa združovať. Publikáciu je možné zakúpiť si
v každom kníhkupectve, ktoré predáva tituly z vydavateľstva C. H. Beck.
Bližšie informácie o knihe nájdete TU.
 
 

Do predaja sa dostala nová monografia vedúceho katedry doc. Radoslava Procházku
s názvom Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii.
Publikáciu je možné zakúpiť si aj v predajni literatúry v budove PF TU
na ul. Kollárovej 10. Bližšie informácie o knihe nájdete TU.