Publikačná činnosť

PDF
Tlačiť
 
Publikačná činnosť katedry

Evidenciu publikačnej činnosti členov Katedry teórie práva je možné nájsť v on-line katalógu univerzitnej knižnice.
 
Adresa katalógu je TU.
 
Do vyhľadávacej tabuľky v riadku "autor" je potrebné uviesť priezvisko a meno hľadaného autora. Zadané slová je potrebné oddeliť čiarkou.
 
Informovanie verejnosti o publikačnej činnosti členov katedry touto formou má svoje výhody, nakoľko uvedená databáza sa priebežne aktualizuje a možno v nej nájsť nielen všetky zaevidované publikované výstupy, ale aj zaevidované ohlasy na ne.