Záverečné práce

PDF
Tlačiť

 

Dodatočné obhajoby bakalárskych prác na KTPaÚP v akademickom roku 2016/2017
sa uskutočnia dňa 23. 6. 2017 o 9.30 hod. v m. č. 112.
 
 


 
 
 
 
 

 

Zoznam dohodnutých a vypísaných tém bakalárskych prác na rok 2017/2018 

 
 
 
 


 
8.Beáta Balková – Oznamovanie korupcie na pracovisku – kľúčové európske judikáty (Dr. Korpáš)