Otázky na štátnu skúšku

PDF
Tlačiť
Otázky na štátnu skúšku
 
 
 
  • Otázky na štátnu skúšku v ak. roku 2016-2017

    8. 4. 2016 Podľa informácie vedenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave z kolégia dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 6. 4. 2016 - sa študentom na štátnej skúške v akademickom roku 2015-2016 zachová potrebný čas na prípravu ústnej odpovede po vylosovaní otázok zároveň s možnosťou vyhotoviť si písomnú prípravu.